ul. Dworcowa 8  58 681 18 04   parafia@kazimierzkartuzy.pl

Grupy i wspólnoty /

Adoratorzy Najświętszego Sakramentu w czasie Godziny Świętej

Adoratorzy Najświętszego Sakramentu w czasie Godziny Świętej

Opiekun:
Spotkania: I czwartek miesiąca- kaplica adoracji godz. 17.00- 18.00

Godzina Święta

Słowo wstępne
Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa początkowo było udziałem niewielkiej liczby dusz wybranych. Z biegiem czasu Serce Pana Jezusa stało się przedmiotem czci wszystkich wiernych.

Dzisiaj żyje już w pamięci wszystkich imię świętej Małgorzaty Marii Alacoque wraz ze wspomnieniem Boskich objawień, jakimi tak często bywała darzona w swoim klasztorze. Jej gorąca miłość do Serca Boskiego Mistrza pociągała ją do rozważania ze szczególnym upodobaniem bolesnej tęsknoty, jakiej to Przenajświętsze Serce doznawało w Ogrodzie Getsemani. Zbawiciel kilkakrotnie sam uświęcił to nabożeństwo, uznając je wyraźnie za jeden z najodpowiedniejszych sposobów składania czci Jego Sercu i zalecił swej służebnicy, Małgorzacie Marii, aby do końca życia pozostała wierną temu świętemu ćwiczeniu.

„Każdej nocy – powiedział do niej – z czwartku na piątek, uczynię cię uczestniczką śmiertelnego smutku, któremu dobrowolnie poddałem się w Ogrodzie Oliwnym, a ten smutek, którego nie będziesz mogła pojąć, przyprawi cię o pewnego rodzaju konanie, cięższe do zniesienia niż śmierć. Aby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą wtedy posyłałem do Mego Ojca wśród tych wszystkich udręczeń, wstawać będziesz między godziną 11 a 12 w nocy i leżąc krzyżem twarzą ku ziemi  będziesz przez tę godzinę łagodzić gniew Boży, błagać o zmiłowanie nad grzesznikami oraz w pewnej mierze osładzać mi boleść zadaną przez opuszczenie od Apostołów, która była powodem uczynionej im wymówki, że jednej godziny nie mogli ze Mną czuwać. W ciągu tej godziny czynić będziesz to, czego cię nauczę”.

Taki jest początek nabożeństwa Godziny Świętej, które już przeszło dwa wieki istnieje w Kościele świętym.

Czy dusza chrześcijańska znajdzie odpowiedniejszy sposób do uświęcania się niż rozmyślanie przez godzinę w każdym tygodniu o konającym Sercu Pana Jezusa, dzielenie Jego uczuć i boleści, płakanie razem z Nim, uniżanie się i upokarzanie z Nim przed Bożym Majestatem i przebłaganie sprawiedliwości Ojca Niebieskiego?

Gdyby to pobożne ćwiczenie rozpowszechniło się, gdyby dusze żarliwe w każdy czwartek wiernie stawiały się w Ogrodzie Getsemani, aby w nim przedłużać i – według słów Pawła apostoła – „uzupełniać” to wielkie zadośćuczynienie, rozpoczęte przez Najświętsze Serce Pana Jezusa w czasie Jego męki, jak potężne byłyby takie bła-gania, jak bardzo przyspieszyłyby godzinę zmiłowania i przebaczenia, tryumf Kościoła świętego  i ocalenie naszej Ojczyzny.

SPOSÓB ODPRAWIANIA GODZINY ŚWIĘTEJ
Nie było chwili, w której nasz Pan więcej by cierpiał w swej duszy, jak w czasie swego konania w Ogrodzie Oliwnym. Jego boleść była tak wielka, że dla wyrażenia jej ogromu rzekł do Apostołów: „Smutna jest dusza Moja aż do śmierci!” Na pamiątkę tego strasznego konania wiele osób spędza na modlitwie każdy czwartek od godziny 11 do 12 w nocy w celu podzielenia i uwielbienia cierpień Zbawiciela oraz dla powstrzymania gniewu Bożego wywołanego naszymi grzechami. Można jednak odprawić to pobożne ćwiczenie we czwartek dużo wcześniej. Bardzo stosownie jest odprawić to nabożeństwo w Wielki Czwartek wieczorem, jak również wieczorem w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Za odprawienie „Godziny Świętej” zyskuje się odpust zupełny po dopełnieniu zwykłych warunków.

Akt ofiarowania Godziny Świętej
O Jezu, tak bardzo nas miłujący i ofiarujący się za nasze grzechy, pozwól mi spędzić w najściślejszym zjednoczeniu z Twym Sercem konającym w Ogrójcu tę Godzinę Świętą, której żądałeś od Twej wiernej Oblubienicy, świętej Małgorzaty Marii. O Zbawicielu, godzien największej czci i uwielbienia, daj mi wziąć jak najobfitszy udział w Twych niewypowiedzianych boleściach oraz w smutku i trwodze, które przenikały duszę Twej Najświętszej Matki w czasie tej strasznej i bolesnej nocy. Aby dopełnić to, czego nie dostaje mojej nieudolności, ofiaruję Ci uczucia Twej Najświętszej Matki, świętej Małgorzaty Marii i wszystkich dusz, które umiały i umieją pocieszać Cię w tej tajemnicy boleści i miłości. Amen.

W naszej wspólnocie parafialnej: 

„Kapłan musi czuwać przy Bogu, by stać się łącznikiem  pomiędzy Bogiem a światem- by układać cały świat w Sercu Boga ze łzami pokuty i z radością nadziei”.

 

W  2014 roku Matki Szensztackie wraz z Siostrami  otoczyły modlitwą kapłanów naszej Parafii, ale tez kapłanów – misjonarzy, osoby zakonne, całego świata.

Prosimy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

Otaczamy modlitwą Seminarium w Pelplinie z biskupami, wykładowcami, diakonami i klerykami.

Szczególną troską otaczamy diakonów, którzy mają praktykę w Parafii św. Kazimierza.

Do 2018 roku uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w kościele prosząc o nowe powołania, a po wieczornej Mszy Św.  trwaliśmy  na modlitwie do godz. 21.00.

Nabożeństwo kończyliśmy Apelem Jasnogórskim.

Od 2018 roku Godzina Święta trwa w I czwartek miesiąca w Kaplicy Serca Jezusowego od godz. 17.00 do 18.00.

W czasie adoracji przed Najświętszym Sakramentem  polecamy Bogu i Jego Matce kapłanów,  siostry i braci z różnych zgromadzeń zakonnych oraz misjonarzy.

Najwyższemu Kapłanowi dziękujemy za ich powołanie, ich trud, dobroć i miłość, za głoszenie Słowa Bożego, za udzielane Sakramenty Święte, za  codzienną możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty i możliwość uczestniczenia w codziennej  Eucharystii - bo rolą kapłana jest dbanie i troska o nasze zbawienie.

 

W modlitwach:

- Koronka do Miłosierdzia Bożego

- różaniec

- Litanie

- droga krzyżowa

- modlitwy świętych

- pieśni

 

prosimy o zdrowie, siły i radość z powołań.

Pamiętamy o zmarłych kapłanach.

 

-  Zapraszamy wszystkich do modlitwy w czasie Godziny Świętej.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM