ul. Dworcowa 8  58 681 18 04   parafia@kazimierzkartuzy.pl

Msze Św. i nabożeństwa

Porządek w ciągu roku szkolnego
Dni powszednie:

6:30, 7:15, 8:30, 18:00

Niedziela i Święta:
7:00, 8:30,
9:45 (suma),
11:00 (dla dzieci),
12:15, 13.30,
18.00, 19.00

Porządek wakacyjny:
Dni powszednie:
6:30, 8:30, 19:00

Niedziela i Święta:
7:00, 8:30,
9:45 (suma),
11:00 (dla dzieci),
12:15, 13.30,
19.00, 20.30

Święta zniesione:
6:15, 7:15, 8:30, 9:45, 17:00, 18:00


Porządek niedzielnych mszy św. w parafiach Kartuz

Św. Kazimierz:
- Sobota: 18.00 (w VII i VIII w sobotę msza św. jest o godz. 19-tej)
- Niedziela:7.00, 7.30 (kaplica ul. Gdańska), 8.30, 9.45, 11.00, 12.15, 13.30 19.00 oraz o 20,30

Kolegiata:
- Sobota: 18.00
- Niedziela, 7.00, 8.15, 9.30, 11.00, 12.30 , 18.00

Św. Wojciech (os. Wybickiego):
- Sobota:18.00
- Niedziela:7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00


Nabożeństwa:

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy w każdą środę o 8.30 i 18.00 (w wakacje o 19.00)

Nobożeństwo Fatimskie- 13 dzień miesiąca od maja do października, po wieczornej Mszy Świętej.

Nabożeństwo majowe- wspólnia modlitwa przed Mszą  o 8.30

Nabożeństwo czerwcowe- wspólna modlitwa przed Mszą o 8.30

Różaniec- codziennie o 8.00, w październiku o godz. 17.00

Drogi krzyżowe w piątki Wlk. Postu: 15.00, 16.00, 17.30, 19.30

Gorzkie Żale- niedziele WLk. Postu: 17.00

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
przed Mszą Św.

w kaplicy adoracji
w dni powszednie od 15 do 17-tej.


Dyżury spowiedników w kaplicy adoracji w godz. od 15-17.

Sianowo

Poniedziałek

22/02

15/03

12/04

---

24/05

14/06

ks. Piotr Kardas

Wtorek

23/02

16/03

13/04

04/05

25/05

15/06

Ks. Tadeusz Łącki

Środa

24/02

17/03

14/04

05/05

26/05

16/06

Ks. Dawid Suchomski

Czwartek

25/02

18/03

15/04

06/05

27/05

17/06

Ks. Ryszard Różycki

Piątek

26/02

19/03

16/04

07/05

28/05

18/06

Św. Kazimierz

Sobota

27/02

20/03

17/04

08/05

29/05

19/06

Ks. Hubert Kitowski

Poniedziałek

08/02

01/03

22/03

19/04

10/05

31/05

21/06

Ks. Grzegorz Lewandowski

Wtorek

09/02

02/03

23/03

20/04

11/05

01/06

22/06

Grzybno

Środa

10/02

03/03

24/03

21/04

12/05

02/06

23/06

Kolegiata

Czwartek

11/02

04/03

25/03

22/04

13/05

---

24/06

Ks. Ryszard Różycki

Piątek

12/02

05/03

26/03

23/04

14/05

04/06

25/06

Św. Kazimierz

Sobota

13/02

06/03

27/03

24/04

15/05

05/06

26/06

ks. Arkadiusz Guz

Poniedziałek

15/02

08/03

29/03

26/04

17/05

07/06

Ks. Marcin Hopa

Wtorek

16/02

09/03

30/03

27/04

18/05

08/06

Ks. Wacław Mielewczyk

Środa

17/02

10/03

31/03

28/04

19/05

09/06

Ks. Tomasz Buchholz

Czwartek

18/02

11/03

---

29/04

20/05

10/06

Ks. Ryszard Różycki

Piątek

19/02

12/03

---

30/04

21/05

11/06

Św. Kazimierz

Sobota

20/02

13/03

---

01/05

22/05

12/06


Warunki Sakramentu Pokuty

  • Rachunek sumienia.
  • Żal za grzechy.
  • Mocne postanowienie poprawy.
  • Spowiedź szczera.
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Chrzest Św.

Sakramentu Chrztu Św. udzielamy w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 12:15, w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia oraz podczas Liturgii Wigilii Paschalnej.
Najpóżniej w tygodniu poprzedzającym trzeba zgłosi się w biurze parafialnym.


Chrzest święty to sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.
Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (formuła Trójcy Świętej jest uważana za niezbędny warunek chrztu).

W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej mszy i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy.
Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe ten obowiązek spada na rodziców chrzestnych).

Zwyczajnym szafarzem chrztu jest kapłan lub diakon, nadzwyczajnym szafarzem chrztu jest każdy człowiek mający pragnienie udzielenia chrztu drugiej osobie w imię Trójcy Świętej.
Materią tego sakramentu jest woda, a formą słowa: ... ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest)

I Komunia Św.

Eucharystia, Wieczerza Pańska, Sakrament Ołtarza, Komunia Święta, Najświętszy Sakrament, z greckiego (eucharistía) czyli "dziękczynienie".
Termin "komunia" pochodzi od łacińskiego communio (wspólnota) na pamiątkę ostatniego posiłku Chrystusa i przywołują "ucztę zaślubin Baranka" zapowiedzianą w Apokalipsie.

Eucharystia wywodzi się od dziękczynienia złożonego Bogu Ojcu przez Jezusa podczas ostatniej wieczerzy. Jest to jeden z dwóch najważniejszych sakramentów (obok Chrztu stanowi tzw. sacramenta maiora, sakrament większy, w przeciwieństwie do pozostałych pięciu, zwanych sacramenta minora, sakrament mniejszy) , na których wspiera się całe chrześcijaństwo; sprawowany jako obrzęd w liturgiach prawie wszystkich denominacji chrześcijańskich: katolickiej (w czasie mszy), prawosławnej, protestanckiej i innych.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Eucharystia_(sakrament))

Bierzmowanie

Istotą tego sakramentu jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną Kościoła Katolickiego.
Rytuał ten jest biblijną podstawą dla rzymskokatolickiego sakramentu bierzmowania.
Udziela go również cerkiew prawosławna, ale wkrótce po chrzcie (czyli niemowlętom).
Bierzmowanie bywa też praktykowane przez niektóre kościoły protestanckie, ale (z wyjątkiem kościoła anglikańskiego) nie traktują one tego obrządku jako sakrament.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie)

Małżeństwo

Wolę zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni powinni zgłosić u. Ks. Proboszcza
lub w biurze parafialnym najpźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Katechizacja przedmałżeńska dla narzeczonych i starszej młodzieży dekanatu kartuskiego

we wtorki i czwartki o godz. 19-tej w Parafii Św. Kazimierza w Kartuzach
1/ Tematyka katechizacji przedmałzeńskiej rok szkolny 2018-2019 - pobierz DOC
2/ Harmonogram spotkań 2018-2019 - pobierz DOC
(dom katechetyczny, wejście od ul. Dworcowej, salka nr 9 - II piętro, bez konieczności wcześniejszych zapisów)

Nauki przedślubne

W spotkaniach uczestniczy para narzeczonych zamierzająca w najbliższej przyszłości zawrzeć sakramentalny związek małżeński
w kościele Św. Kazimierza w Kartuzach. Spotkania składają się z dwóch części, teologicznej (3 spotkania prowadzi ksiądz)
i praktycznej (3 spotkania prowadzą doradcy poradnictwa rodzinnego).
Każda para narzeczonych umawia się indywidualnie na spotkania kontaktując się zawsze najpierw z ks. Proboszczem,
tel: 58/6811804 lub kom. 509014681


Tradycyjna teologia katolicka za główny cel małżeństwa uważa wzajemną pomoc oraz wychowywanie dzieci, a za cele drugorzędne - zaspokajanie pożądliwości.We współczesnym nauczaniu Kościoła cele drugorzędne zostały dowartościowane, ale Kościół sprzeciwia się stosowania sztucznych środków antykoncepcyjnych na rzecz naturalnego planowania rodziny, uznając, że te ostatnie można wykorzystać dla powstrzymania prokreacji lub dla jej wspomagania, natomiast antykoncepcja upośledza prokreację.Kościół sprzeciwia się rozwodom, dopuszczając separację.

Kościół katolicki uznaje, iż tylko związek mężczyzny i kobiety, zawierany na całe ich życie, wolno nazywać małżeństwem i żaden inny związek ludzi nie może być przyrównywany do małżeństwa.Według Kościoła tylko tak rozumiane małżeństwo leży u podstaw rodziny.Przysięgę małżeńską wypowiada się wobec Boga i wobec Kościoła i tak zawierany związek Chrystus czyni sakramentem, czyli tajemnicą uświęcenia małżonków, znakiem swojej obecności we wszystkich ich sprawach, a jednocześnie źródłem specjalnej łaski dla nich.

(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo_(sakrament))

Namaszczenie chorych

Wbrew obiegowym opiniom nie jest to sakrament przeznaczony wyłącznie dla umierających. Używana dawniej nazwa tego sakramentu "Extrema unctio - Ostatnie namaszczenie" wprowadziła wiele niejasności i nieporozumień. Interpretuje się ją jako ostatni sakrament przyjmowany w życiu.
Tymczasem określenie "Extrema unctio - Ostatnie namaszczenie" w teologii oznaczało ostatnie z serii namaszczeń sakramentalnych, które wierny może przyjąć i nie kojarzono go z momentem śmierci, gdyż sakrament ten ma przynieść choremu ulgę w cierpieniu lub uzdrowienie.

(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Namaszczenie_chorych)

Kapłaństwo

Święcenia mają trzy stopnie: diakonat, właściwy prezbiterat i święcenia biskupie (prawosławni przyjmują także stopnie lektora i subdiakona, a katolicy wschodni i niektórzy tradycyjni subdiakona).
Potocznie ze święceniami kapłańskimi utożsamia się drugi stopień (wyświęconych nazywa się zwyczajowo księżmi, mimo, że formalnie są prezbiterami), natomiast biskupstwo określa się jako pełnię sakramentu kapłaństwa. Współcześnie klerycy przyjmują święcenia diakonatu na co najmniej 6 miesięcy przed święceniami prezbiteratu, natomiast powoływanie stałych diakonów jest w Polsce rzadkie (w przeciwieństwie do krajów zachodnich).
Diakonat upoważnia do udzielania w imieniu Kościoła sakramentu chrztu oraz błogosławienia małżeństw, przewodniczenia pogrzebu, głoszenia kazań i asystowania we mszy.
Prezbiterom zastrzeżone jest sprawowanie eucharystii, sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych.
Biskupi udzielają bierzmowania (choć prezbiterzy także mogą być jego nadzwyczajnymi szafarzami; w kościołach wschodnich udzielają go normalnie) oraz sakramentu święceń.
(Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99cenia_kap%C5%82a%C5%84skie)

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM